And the nominees are...

Lulleli for Fruholmen fyr is nominated for the critics' award in the category of dance for best performance of the year 2016-2017. The other nominees are Carte Blanche: Jerada and Mette Edvardsen: Oslo. We are very honored to be mentioned in such good company and for the words from the Norwegian Critics' Association.

http://kritikerlaget.no/saker/de-nominerte-til-kritikerprisene-for-teater-musikk-og-dans-1202

Begrunnelse:

Norsk landskapsteater (Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad, Tormod Carlsen og Eivind Seljeseth) for forestillingen Lulleli for Fruholmen fyr, 13. august 2016, Ingøy, Finnmark

Med prosjektet Lulleli utfordrer Norsk landskapsteater både hvor dansekunst kan vises og hva koreografi kan være. Lulleli utfordrer også forestillingen som formidlingsform og kategori ved å beskrive seg selv som en egen sjanger – hendelsen har likheter med mer folkelige kulturformer som spel, festivaler og idrettsarrangementer, og setter dermed fokus på scenekunst som en forhandling mellom sosiale og kunstneriske aspekter. Gjennom et grundig publikumsarbeid i samarbeid med blant annet Dansearena Nord, og gjennom involvering av et høyt antall frivillige, greier landskapsteateret å trekke et stort publikum til øya, noe som i seg selv bidrar til å skape koreografien. Hendelsen, som strekker seg over minst en dag (noen publikummere var der i flere dager), er både spektakulær og underfundig, og fryser seg fast i hukommelsen på en måte som få andre scenekunstopplevelser gjør. Selv om prosjektet kulminerer i én enkelthendelse, der alt kruttet bokstavelig talt brukes opp i en salutt til ære for Fruholmen fyr på dets 150-års dag, gir landskapsteaterets enorme, flerårige forarbeid prosjektet ringvirkninger som vi nok fremdeles ikke har sett den fulle effekten av.